RESOCJALIZACJA

W związku z odmową podpisania wniosku o przedłużenie działalności PEDAGOGIUM WSPR przez współzałożyciela Uczelni - Marka Konopczyńskiego, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie jest w stanie likwidacji i nie prowadzi rekrutacji na studia.Resocjalizacja
to proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie polegający na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się jej normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji jednocześnie powodując, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania będących sprzecznymi z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości/społeczeństwa. W każdym społeczeństwie istnieją odpowiednie instytucje, dzięki którym może odbywać się resocjalizacja. Funkcję osób dokonujących resocjalizacji mogą pełnić zarówno szamani, księża, pedagodzy jak i psychologowie w zależności od typu zbiorowości do której należy jednostka. Sama resocjalizacja może odbywać się na terenie więzienia, w zakładach poprawczych, lecz także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.

Tags: PEDAGOGIUM | PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA WARSZAWA | PEDAGOGIKA | RESOCJALIZACJA | PEDAGOGIKA STUDIA | RESOCJALIZACJA STUDIA | PEDAGOGIUM SZCZECIŃSKIE | PEDAGOGIUM KSIAŻĘCE

NOTA